Liften är idag besiktad av Kiwa/Inspecta med gott resultat, inga anmärkningar.
/Stefan